Top

10 måter å bruke Wordle i skolen

Wordle er en digital tjeneste som lager “ordskyer” av tekst. De ordene som er hyppigst i en tekst blir størst. Hvis du vil “hjelpe litt til” slik at du får fremhevet et spesielt budskap, kan du skrive inn et ord 2-3 ganger mer enn de andre. Du kan også bruke tilde-tegnet ~for å la en frase stå sammen Ja~vi~elsker.

Wordle

Ideer til bruk i klasserommet:

 1. Fortelling
  Skriv eller kopier inn en historie eleven har skrevet selv.
 2. Berømt tale
  Velg en berømt tale og analyser resultatet.
 3. Brille-Wordle
  Gjør som Harald Eia i programmet Brille, og lag en ordsky hvor elevene skal gjette seg fram til en tekst, en spsm, statistikk osv.
 4. Nyhetsbildet
  La elevene gå gjennom aviser og lete etter ett konkret emne i nyhetsbildet.
 5. Gratulasjonskort
  Favorittadjektiv om en mor, far, bror eller bestemor
 6. Klasseromsgallup
  Som et alternativ til sektor og stolpediagram. Favorittfarge, MGPjr-favoritt, Favorittfag osv.
 7. Sammenligning tekster
  Bruk Wordle som et verktøy til å sammenligne ordskyer til elever rundt samme emne
 8. Klasseregler
  Ikke plage andre – være grei og snill – forøvrig gjøre som man vil
 9. Karakterer i en roman
  Kan være en fin introduksjon til en bok som skal leses
 10. Tusen takk
  på mange språk

Ideene er hentet og oversatt fra http://www.brighthubeducation.com/teaching-methods-tips/58905-create-lesson-plans-using-wordle-web-technology/

 

Du kan også vurdere å bruke http://textisbeautiful.net/ – hvor du bl a kan lime inn urlen til en Wikipediaside og få ordsky av den.

No comments yet.

Leave a Reply

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes