Top

Ideer til egne filmer i iMovie

Ideer til oppgaver i iMovie

Produktet bør ikke være lenger enn 3 min.

  1. Lage “min livshistorie med bilder. (Hvis papirbilde: ta bilde av bildet!)
  2. Lage et dikt og presentere det
  3. Lage en opplæringsvideo for andre i et faglig emne de kjenner til
  4. Lage film/animere en personlig fortelling de har skrevet  (ca 90 sek).
  5. Lage en “anmeldelse” av en bok, en film eller et spill

Ideen er hentet fra Edutopias YouTubekanal http://youtu.be/o6y49RXG7zg

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes